17 LAT
DOŚWIADCZENIA

PONAD 1594
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

1 CEL
SPEŁNIAĆ MARZENIA

Opinie klientów

Następne Poprzednie

Kontakt z nami

Zapraszamy do odwiedzin oraz kontaktu telefonicznego/internetowego

Firma

Pracownia Odnowy Układów Wydechowych Sp. z o.o.

NIP: 9930679539
REGON: 387550953

Zadzwoń

+48 695 553 308

Odwiedź nas

ul. Do Huty 31
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia:
Pon - Pt: 8:00 - 16:00
Sb: Nieczynne

Napisz do nas

hurtownia@slusarczyk-auto.pl  KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Pracownia Odnowy Układów Wydechowych Sp. z o.o. z miejscem prowadzenia działalności w Tarnowie, ul. Do Huty 19, adres e-mail: hurtownia@slusarczyk-auto.pl,
  2. Pracownia Odnowy Układów Wydechowych Sp. z o.o. pozyskała i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy i przygotowania odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w pkt. 2.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom firmy, jak również innym  podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. W związku z przetwarzaniem przez Doradcę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  •    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  •    prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
  •    prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
  •    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
  •    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  •    prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
  10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie.