17 LAT
DOŚWIADCZENIA

PONAD 340
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

1 CEL
SPEŁNIAĆ MARZENIA

Opinie klientów

Następne Poprzednie

Kontakt z nami

Zapraszamy do odwiedzin oraz kontaktu telefonicznego/internetowego

Firma

F.H.U. "Ślusarczyk"
Jakub Ślusarczyk

NIP:8731215191
REGON: 850362305
Zadzwoń

+48 695 553 308

Odwiedź nas

ul. Do Huty 19
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia:
Pon - Pt: 8:00 - 16:00
Sb: Nieczynne

Napisz do nas

hurtownia@slusarczyk-auto.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – F.H.U „ŚLUSARCZYK” Jakub Ślusarczyk z miejscem prowadzenia działalności w Tarnowie, ul. Do Huty 19, /oddział ul. Do Huty 31/, adres e-mail: biuro@slusarczyk-auto.pl,
2. F.H.U. „ŚLUSARCZYK Jakub Ślusarczyk pozyskał i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy i przygotowania odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w pkt. 2.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom firmy, jak również innym  podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. W związku z przetwarzaniem przez Doradcę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
•    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
•    prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
•    prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
•    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
•    prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie.